(NL)
Pers
Actueel
Detail

KALDEWEI en WWF: samen voor de bescherming van de zee

Volgens de prognoses zal er in 2050 in de oceanen evenveel plastic afval rondzwemmen als vissen. De eerste voorbodes hiervan zijn nu al zichtbaar: dieren sterven door ingeslikte stukken plastic, in veel vissoorten wordt microplastic aangetroffen. KALDEWEI gaat een langdurige samenwerking aan met het WWF in een programma voor bescherming van de zee in Zuidoost-Azië. De kern van het project is de verbetering van het afvalbeheer in de Mekongdelta van Vietnam.

„Duurzaamheid is bij KALDEWEI een vast onderdeel van de bedrijfsfilosofie. Wij ondersteunen graag het belangrijke werk van het WWF tegen plastic afval in de oceanen en we zijn ervan overtuigd dat wij met onze betrokkenheid een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van de zeeën en aan een schoon milieu“, aldus directeur Franz KALDEWEI. Onderzoeken laten zien dat juist in de landen in Zuidoost-Azië geen georganiseerde afvalverwerking is en dat restafval vaak ongesorteerd wordt opgeslagen. Als gevolg van regelmatige overstromingen in de stroomgebieden belandt dit afval vervolgens in grote hoeveelheden in de zee.

Plastic in de zee voorkomen

KALDEWEI en het WWF willen samen niet alleen de effecten, maar ook de oorzaken van de milieuvervuiling bestrijden. Bij het modelproject in de Mekongdelta moet op korte termijn de hoeveelheid afval met tot 80 procent worden verminderd door middel van afvalscheiding en recycling, zodat op de lange termijn vuilstortplaatsen kunnen worden gesloten en opslaglocaties kunnen worden opgeruimd. Zo kan worden voorkomen dat ieder jaar opnieuw grote hoeveelheden plastic via rivieren en kanalen in de Mekongdelta in zee terechtkomen.

KALDEWEI heeft bij de productie van zijn douchevlakken, ligbaden en wastafels uit geëmailleerd staal - een composiet uit staal en glas - altijd al gebruik gemaakt van natuurlijke grondstoffen die tot 100% kunnen worden gerecycled. „De samenwerking met het WWF is voor ons een logische stap in onze doorlopende inspanningen voor een schoon milieu“, vult Franz KALDEWEI aan.


Bron: Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG. Bewijsexemplaren worden op prijs gesteld.

Tekst
docx  |  477 KB
Alle afbeeldingen
zip  |  14 MB

771 KB

KALDEWEI werkt samen met het WWF aan een programma voor bescherming van de zee in Zuidoost-Azië. De kern van het project is de verbetering van het afvalbeheer in de Mekongdelta van Vietnam.

1_KALDEWEI_WWF_samenwerking

2_Kaldewei_Franz_Kaldewei_Christoph_Heinrich

13 MB

„Duurzaamheid is bij KALDEWEI een vast onderdeel van de bedrijfsfilosofie. Wij ondersteunen graag het belangrijke werk van het WWF tegen plastic afval in de oceanen en we zijn ervan overtuigd dat wij met onze betrokkenheid een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van de zeeën en aan een schoon milieu“, aldus directeur Franz KALDEWEI. Op de foto (v.l.n.r.): KALDEWEI directeur Franz KALDEWEI en Christoph Heinrich, directeur natuurbescherming bij het WWF.

2_KALDEWEI_Franz_KALDEWEI_Christoph_Heinrich