1. FILOSOFIE
  2. Duurzaamheid

Duurzaamheid

DUURZAAM HANDELEN ZIT IN ONZE NATUUR.


Wie al meer dan 100 jaar natuurlijke grondstoffen transformeert tot duurzame, tijdloos mooie producten en als familiebedrijf denkt in generaties, die heeft het thema duurzaamheid vast en onwrikbaar verankerd in zijn DNA. Vooral omdat ons geëmailleerde staal het waarschijnlijk meest toekomstbestendige materiaal voor sanitairproducten vormt, tot 100% recyclebaar is en zelf uit tot 20% hergebruikt staal bestaat. Het is daarom logisch dat de productie en het transport zo wordt vormgegeven dat er zuinig wordt omgesprongen met hulpbronnen.

In 2017 ontving KALDEWEI de Green Good Design Award voor ecologisch buitengewoon goede producten. Niet in de laatste plaats dankzij onze 30-jarige garantie onderscheiden producten uit onze grondstof zich van alternatieven uit kunststof en zijn ze bij uitstek geschikt voor milieuvriendelijk en klimaatneutraal bouwen. Als bouwsteen van een groene gebouwencertificering, zoals bijvoorbeeld volgens de LEED-standaard, betaalt duurzaamheid zichzelf zelfs terug. Daarnaast levert dit ook waardevastheid op dankzij de lange levenscyclus.

DUURZAAM AF FABRIEK.


KALDEWEI gebruikt voor zijn geëmailleerde producten uitsluitend natuurlijke grondstoffen. Dit geldt zowel voor het staal als voor het glazuur, dat uit natuurlijke stoffen bestaat: bijvoorbeeld kwarts, veldspaat en mineralen. De badkamerobjecten kunnen volledig worden gerecycled. KALDEWEI is de enige sanitairproducent die zijn email zelf produceert en zo de samenstelling en verwerking van de oppervlakbehandeling volledig in eigen hand heeft.

Een milieuvriendelijk fabricageproces waarbij minder grondstoffen worden gebruikt, is voor KALDEWEI vanzelfsprekend. De noodzaak van verpakking en transport is tot een minimum beperkt. Dankzij de concentratie van de productie op de locatie Ahlen zijn geïntegreerde fabricageprocessen en een geoptimaliseerde logistiek mogelijk. KALDEWEI let bijzonder op energiezuinigheid en heeft daarom een moderne blokverwarmingsinstallatie in gebruik. Het afvalwater wordt in een eigen zuiveringsinstallatie behandeld.

BETROKKEN BIJ DUURZAAM BOUWEN.

KALDEWEI is lid van de Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), die in zijn gebouwencertificering de gebruiksduur op meer dan 50 jaar stelt. In deze innovatieve levenscyclusanalyse van de DGNB scoren KALDEWEI producten niet in de laatste plaats met hun 30-jarige garantie.

Op internationaal vlak is KALDEWEI lid van de U.S. Green Building Council, die de erkende standaard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) voor milieuvriendelijk en klimaatneutraal bouwen heeft ontwikkeld. In het ecolabel, dat door steeds meer investeerders en opdrachtgevers wordt gevraagd, tellen milieuproductverklaringen - zoals de verklaringen die door KALDEWEI worden verstrekt - als een bouwsteen van een groene gebouwencertificering. Bovendien is KALDEWEI lid van de Singapore Green Building Council.

Met ons lidmaatschap ondersteunen wij de doelstellingen van het Duitse Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU), in het bijzonder het stimuleren van duurzaam bouwen. Het IBU heeft hiervoor een Type III-Milieuverklaringsprogramma volgens ISO 14025 en EN 15804. Door het opstellen van milieuproductverklaringen (in het Engels: Environmental Product Declarations, afgekort: EPDs) en de publicatie in het verklaringsprogramma van de IBU stellen wij alle relevante milieu-informatie over onze producten beschikbaar.

EPD "IBU.data"

DUURZAAM HANDELEN, SAMEN MET HET WWF.


Als familiebedrijf denken wij ook na over de effecten van onze activiteiten. Wij denken aan de volgende generaties en welk milieu wij voor hen achterlaten. Daarom zetten wij ons in voor het behoud van de oceanen, die ons allen verbinden en die bedreigd worden door de snelgroeiende stroom van plasticafval. Als partner van het WWF ondersteunen wij een modelproject dat duurzaam en effectief het inbrengen van plasticafval in de wereldzeeën terugdringt. Kunststoffen worden hierbij te waardevol gemaakt om ze gewoonweg weg te gooien. Voor KALDEWEI is dit een volgende, slimme stap naar een duurzamere toekomst.

MEKONGDELTA

IN DE MEKONGDELTA BOUWEN HET WWF EN KALDEWEI EEN AFVALSCHEIDINGSINSTALLATIE ZODAT 2300 TON PLASTIC PER JAAR HELEMAAL NIET MEER IN DE ZEE TERECHTKOMT.

Plastic komt via de rivieren in de zee terecht. Met name via de Mekong. In Vietnam wordt namelijk het grootste deel van het afval nog weggegooid in het landschap. Als in de regentijd de Mekong buiten zijn oevers treedt, neem de rivier tonnen aan plasticafval mee naar de Pacific. Het modelproject Long An moet dit duurzaam voorkomen. Afval biedt kansen.

Long An is een provincie in het Noordwesten van de Mekongdelta. En net als heel Vietnam lijdt de provincie onder het afvalprobleem. Daarom zet het modelproject van WWF en KALDEWEI in op het versterken van ondernemerschap en afval als economische factor.

„Meer dan 80 procent van het afval in de Mekongdelta is organisch“, aldus Trinh Thi Long van het WWF Vietnam. Als het afval al in de huishoudens wordt gescheiden, dan kan het organische en het kunststof afval van elkaar worden gescheiden. Het kan bijvoorbeeld worden verkocht als meststof of als grondstof en zo bijdragen aan de financiering van het systeem. Een win-win-situatie voor lokale kleine ondernemers, en voor het milieu.

Visie: 60.000 ton plasticafval voorkomen.

Zo kan alleen al in Long An 2.300 ton plasticafval per jaar worden ingezameld. En vrijkomende capaciteit op stortplaatsen en in verbrandingsinstallaties kan worden gebruikt om de in vuilnisbergen in het landschap weg te werken. Deel van het project is de bewoners erbij te betrekken. Als de bevolking kan worden gemotiveerd om mee te doen, dan kan het modelproject ook worden toegepast in andere districten en provincies in de Mekongdelta. Er wordt dan dus 60.000 ton plasticafval per jaar ingezameld en gerecycled dat de oceanen niet belast.

Het WWF Mekong-project in cijfers.

  • projectlocatie: Long An in de Mekongdelta, Vietnam

  • bouw van een recyclingsysteem voor 1,5 miljoen mensen
  • op korte termijn 2.300 ton minder plasticafval per jaar alleen al in de provincie Long An
  • op de middellange termijn 60.000 ton plastic per jaar minder in de totale Mekongdelta.