• Bescherming van de privacy

Verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens en de vertrouwelijke behandeling daarvan vormen een belangrijk desideratum van de firma Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG. Wij zouden daarom willen toelichten, welke gegevens wij registreren en hoe deze gegevens behandeld en opgeslagen worden.


Aard van de bij het bezoek aan deze website verzamelde informatie

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van de gebruikmaking van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruikmaking van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. Google zal van deze informatie gebruik maken om uw gebruik van de website te evalueren om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitanten samen te stellen en om nog andere met de gebruikmaking van de website en van het internet gepaard gaande diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij vestigen er echter uw aandacht op dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in hun totaliteit gebruik kunt maken. Door de gebruikmaking van deze website verklaart u zich met de behandeling van de via u verzamelde gegevens door Google op de hiervóór beschreven wijze en voor het hiervóór vermelde doeleinde akkoord.

Als alternatief voor de browser-add-on of in browsers op mobiele apparaten kunt u op deze link klikken , om de registratie door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te voorkomen (de opt-out functioneert alleen in deze browser en alleen voor dit domein). Hierbij wordt er een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

De firma Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG maakt gebruik van pixels of transparante GIF-bestanden ter ondersteuning van online-reclame. Deze GIF-bestanden worden door onze advertentiemanagementpartner DoubleClick ter beschikking gesteld. Met deze bestanden kan DoubleClick een volkomen duidelijke cookie op uw webbrowser identificeren, waarmee wij op onze beurt kunnen vernemen, welke reclameadvertenties de gebruikers op onze website brengen. De cookie werd door ons of door een andere adverteerder, die met DoubleClick samenwerkt, op de computer geïnstalleerd. De met cookies of Spotlight-technologie geregistreerde en gezamenlijk benutte informatie is anoniem en niet persoonlijk identificeerbaar. Ze omvat noch uw naam, noch uw adres, telefoonnummer of e-mail adres. Bijkomende informatie over DoubleClick en over de manier, waarop men deze technologieën uitschakelt, vindt u hier.


Opslag van de bij het invullen van formulieren geregistreerde informatie

Wanneer u onder de rubriek “Contact” of “Medewerkers” (bij het bestellen van informatiemateriaal of het invullen van ons online-sollicitatieformulier) gegevens naar ons zendt, verzoeken wij u, uw naam, uw adres of uw e-mail adres en bijkomende persoonsgegevens te vermelden. Deze gegevens slaan wij niet op. Niet alle gegevens zijn verplicht te vermelde gegevens. Verplicht te vermelde gegevens zijn met het teken * gekenmerkt.


Duur van de opslag en schrapping

Persoonsgegevens worden hoogstens zes maanden lang of tot op het moment, dat de door u gewenste dienst geleverd wordt, opgeslagen. U hebt uiteraard te allen tijde de mogelijkheid, de complete of gedeeltelijke schrapping van uw gegevens te eisen. Ons adres en telefoonnummer vindt u hier.

Nieuwsbrief

Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG slaat de door u ingevoerde gegevens op en gebruikt deze uitsluitend ten behoeve van verzending van Nieuwsbrief. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De KALDEWEI Nieuwsbrief informeert regelmatig over productnoviteiten, acties en scholingsevenementen. U kunt uw toestemming te allen tijde bekijken en door opzegging van de Nieuwsbrief herroepen: Een link naar de afmeldingspagina vindt u aan het eind van iedere Nieuwsbrief. Om uw passende aanbiedingen en informatie te kunnen bieden wordt uw klikgedrag op de Nieuwsbrief getrackt. De uit deze analyse afkomstige informatie wordt voor statistische doeleinden gebruikt. U stelt ons zo in staat, de Nieuwsbrief voortdurend te optimaliseren en te verbeteren. Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG zal deze informatie niet aan derden verstrekken.

Doorgeven aan derden

De firma Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG geeft de verzamelde gegevens niet aan derden door. Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of geruild.


Juridische opmerking

Belangrijke juridische opmerking over de links op de pagina’s van www.kaldewei.com: aan de hand van het vonnis d.d. 12 mei 1998 - 312 O 85/98 - "Aansprakelijkheid voor links", heeft de arrondissementsrechtbank Hamburg beslist dat door de plaatsing van een link de respectievelijke inhoud van de gelinkte pagina’s eventueel mee te verantwoorden is. Dit kan – aldus de arrondissementsrechtbank – uitsluitend verhinderd worden door zich uitdrukkelijk van de gegeven inhoud van deze pagina’s te distantiëren. Wij plaatsen links naar andere internetpagina’s. Voor al deze links geldt: KALDEWEI draagt bij de selectie van deze pagina’s en hun inhoud zorg, oefent echter geen enkele invloed op de respectievelijke inhoud of vormgeving van de gelinkte pagina’s en kan daarvoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Deze verklaring geldt voor alle op onze pagina’s aangebrachte links en voor de respectievelijke inhoud daarvan. KALDEWEI distantieert zich uitdrukkelijk van elke inhoud van alle gelinkte pagina’s.