• Bescherming van de privacy

Verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens


Dit privacybeleid is van toepassing op gegevensverwerking door:
 

Verwerkingsverantwoordelijke: Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG, Beckumer Straße 33-35, 59229 Ahlen, Duitsland

E-mail: info[at]kaldewei.de

De functionaris voor de gegevensbescherming van Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG is op bovenstaand adres t.a.v. mevrouw Simone Rosenthal, respectievelijk via rosenthal[at]isico-datenschutz.de bereikbaar.

 

1. Verzameling en opslag van persoonsgegevens en soort en doel van de verwerking

De bescherming van persoonsgegevens en de vertrouwelijke behandeling daarvan staat bij Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG hoog in het vaandel. We willen daarom uitleggen welke gegevens we verzamelen en hoe deze worden verwerkt en opgeslagen.
 

a) Bezoek van de website
Wanneer u de website www.kaldewei.nl bezoekt, stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt daarbij automatisch geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

• IP-adres van het oproepende apparaat,

• Datum en tijdstip van het oproepen,

• Naam en URL van het opgehaalde bestand,

• Website van waaruit de toegang plaatsvindt (doorverwijzende URL),

• De gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.
 

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

• Het waarborgen van een vlotte verbinding van de website,

• Het waarborgen van een comfortabel gebruik van onze website,

• Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem,

• Voor andere administratieve doeleinden.
 

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Wij verzamelen de gegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden, waaruit onze gerechtvaardigde belangen voortkomen.

Daarnaast maken wij gebruik van cookies en analyseservices wanneer u onze website bezoekt. Onder punt 3 en 4 van dit privacybeleid vindt u hierover meer informatie.
 

b) Nieuwsbrief
U hebt de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief, zodat wij u regelmatig kunnen informeren over onze producten en acties/evenementen.

Voor het abonneren op onze nieuwsbrief gebruiken wij het zogenaamde double-opt-in-systeem, dat wil zeggen dat we pas een nieuwsbrief per e-mail verzenden wanneer u door te klikken op een link in onze notificatie-e-mail bevestigt dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent. Als u uw e-mailadres bevestigt, slaan wij uw gegevens op totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Het doel van de opslag is om u de nieuwsbrief en ander relevant reclamemateriaal toe te sturen en uw aanmelding te kunnen bewijzen. De rechtsgrondslag van de verwerking is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG.

Om u de informatie op de best mogelijke manier en gepersonaliseerd te kunnen toesturen, kunnen wij naast uw e-mailadres aanvullende informatie verzamelen zoals uw land van herkomst en achtergrondinformatie over uw werk, afhankelijk van hoe u zicht hebt aangemeld voor de nieuwsbrief.

Optioneel vragen wij u om meer informatie zoals voor- en achternaam, aanhef, titel, taal, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, interessegebieden en details van uw bedrijf (bijv. showroomgrootte). Indien u volgens art. 6, lid 1, zin 1, sub a) van de AVG uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken wij uw gegevens voor verdere personalisering van onze nieuwsbrief en voor het toesturen van ander reclamemateriaal, indien u dit uitdrukkelijk wenst. Bovendien worden uw gegevens vergeleken met onze bestaande klantgegevens.

Afmelden kan op elk moment, bijvoorbeeld via de link aan het einde van elke nieuwsbrief. Een kennisgeving aan de hierboven of in de nieuwsbrief vermeldde contactgegevens (bijv. per e-mail of brief) is natuurlijk ook voldoende.
 

c) Contact
Wanneer u ons onder de kopjes Product, Contact, Service, Inspiratie of Carrière gegevens toestuurt (bijvoorbeeld bij het bestellen van informatiemateriaal), vragen wij u uw naam, adres of e-mailadres en andere persoonsgegevens op te geven. Wij slaan deze gegevens op om aan uw verzoek te voldoen.

Niet alle gegevens zijn verplicht. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *.

De gegevensverwerking met als doel contact met ons op te nemen is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) van de AVG op basis van uw vrijwillig verleende toestemming.

De voor het gebruik van het contactformulier door ons verzamelde persoonsgegevens worden automatisch verwijderd nadat uw aanvraag is verwerkt (binnen maximaal 60 dagen), tenzij u hebt ingestemd met verdere verwerking voor het verzenden van nieuwsbrieven/ reclamemateriaal.
 

d) Sollicitaties
Via ons sollicitatiebeheersysteem kunt u bij ons solliciteren op openstaande vacatures. Het doel van de gegevensverzameling is het selecteren van sollicitanten voor het eventueel aangaan van een arbeidsverhouding. Wij verzamelen de volgende gegevens voor het ontvangen en verwerken van uw sollicitatie: Voor- en achternaam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum, sollicitatiedocumenten (bv. getuigschriften, curriculum vitae), datum van de vroegst mogelijke start en gewenst salaris. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw sollicitatiedocumenten is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) en artikel 88, lid 1 van de AVG in samenhang met artikel 26, lid 1, zin 1 van de BDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming).

De in het kader van de sollicitatieprocedure verzamelde gegevens wissen wij direct na afloop van de sollicitatieprocedure, echter uiterlijk 6 maanden na indiening, tenzij u afzonderlijk toestemming hebt gegeven voor de opslag van de gegevens.
 

e) Enquêtes en wedstrijden
Als u deelneemt aan een van onze enquêtes, gebruiken wij uw gegevens voor markt- en opinieonderzoek. In principe evalueren wij de gegevens anoniem voor interne doeleinden. Als enquêtes in uitzonderlijke gevallen niet anoniem worden geëvalueerd, worden de gegevens alleen met uw toestemming verzameld. In geval van anonieme enquêtes is de AVG niet van toepassing en in het geval van uitzonderlijke persoonlijke evaluaties is de rechtsgrondslag de bovengenoemde toestemming conform artikel 6, lid 1, zin 1 sub a) van de AVG.

In het kader van wedstrijden gebruiken wij uw gegevens om de wedstrijd uit te voeren en om u op de hoogte te brengen van een eventueel gewonnen prijs. Meer informatie is te vinden in de deelnamevoorwaarden van de desbetreffende wedstrijd. De rechtsgrondslag voor de verwerking is de overeenkomst voor wedstrijden gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG.
 

f) Registratie
U hebt de mogelijkheid om zich te registreren voor ons login-gedeelte om gebruik te kunnen maken van alle functies van onze website. De gegevens die u moet verstrekken (bedrijf, categorie, naam, adres, e-mailadres) hebben wij gemarkeerd als verplichte velden. Zonder deze gegevens is registratie niet mogelijk.

Rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG.
 

g) Bathroom Planner

You have the opportunity to use our 3D Online Bathroom Planner, to create your individual bathroom design.
You have the opportunity to register for our bathroom planner in order to utilise our planning tool’s full range of functions. You can receive your personal plan as a PDF file by e-mail. You can reload and edit your plan at any time. The data you are obliged to provide (email address, title, forename, surname, country, category) are marked as mandatory fields. Without these data, registration is not possible. The legal basis for the processing is Article 6(1)(b) of the GDPR.

 

2. Overdracht van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan de hierna vermelde doeleinden.
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen aan derden doorgeven als:

• u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) van de AVG,

• de overdracht overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarderwegend gerechtvaardigd belang hebt om uw gegevens niet bekend te maken,

• voor de overdracht overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub c) van de AVG een wettelijke verplichting bestaat, of

• dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de afwikkeling van contractuele relaties met u conform artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG.
 

Een deel van de gegevensverwerking kan door onze dienstverleners worden uitgevoerd. Naast de dienstverleners die in dit privacybeleid worden genoemd, kunnen dit marketingbedrijven, adviesbureaus en datacenters zijn die onze website en databases opslaan en IT-dienstverleners die onze systemen onderhouden. Ook binnen ons concern kunnen gegevens worden doorgegeven. Als wij gegevens doorgeven aan onze dienstverleners, mogen zij deze uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van hun taken. De dienstverleners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en wij hebben hen zelf de opdracht gegeven. Zij zijn contractueel gebonden door onze instructies, hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de rechten van de betrokken personen te beschermen en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

Bovendien kunnen de gegevens worden doorgegeven in het kader van officiële onderzoeken, gerechtelijke bevelen en gerechtelijke procedures indien dit nodig is voor gerechtelijke vervolging of handhaving.


a) Dienstverlener van e-mailmarketingdiensten
port-neo Freiburg GmbH (Engesserstraße 4a, 79108 Freiburg, Duitsland) is verantwoordelijk voor onze e-marketing. Hiervoor geven wij uw stamgegevens (naam, adres, e-mailadres en eventueel bedrijf, referentiegroep, telefoonnummer, website) en uw registratiegegevens (IP-adres, toestemming, datum van invoer) aan deze dienstverlener door. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de efficiënte uitvoering van productreclame en klantencommunicatie, de verstrekking van informatie en werkmateriaal en het genereren en kwalificeren van leads. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van port-neo Freiburg GmbH.

b) Dienstverlener van websitemarketing
Wij maken gebruik van de diensten van Marketing Factory Consulting GmbH (Marienstr. 14, 40212 Düsseldorf, Duitsland) om onze website en de daarmee verbonden functies ter beschikking te stellen. Hiervoor is het soms noodzakelijk om uw stam- en gebruiksgegevens aan deze dienstverlener door te geven. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang in het aanbieden van een aantrekkelijke en nuttige website om ons bedrijf, onze productreclame en onze klanteninformatie te vertegenwoordigen. Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden in het privacybeleid van Marketing Factory Consulting GmbH.
 

c) Dienstverlener voor reclamemateriaal, verzending van catalogi
Voor het verzenden van reclamemateriaal zoals catalogi maken wij gebruik van de diensten van PROWERB Werbe- und Versandservice GmbH (Huissener Straße 7-9, 47533 Kleve, Duitsland). Om u catalogi en dergelijke te kunnen toesturen, is het noodzakelijk dat uw stam- en gebruiksgegevens aan deze dienstverlener worden doorgegeven. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in een efficiënte verzending van aantrekkelijk reclamemateriaal zoals catalogi en kleurkaarten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Prowerb.
 

d) Lokalisering van websitebezoekers
Wij maken gebruiken de GeoIP-service van MaxMind Inc (14 Spring Street, Waltham, MA 02451, VS) om websitegebruikers door te sturen naar een geschikte landversie van onze website. Hiervoor wordt uw IP-adres naar deze dienstverlener verzonden. Aangezien deze gegevens aan de VS worden overgedragen, heeft MaxMind het EU-VS Privacy Shield toegepast om een adequaat niveau van gegevensbescherming te garanderen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG, gebaseerd op ons belang om de relevante website te kunnen tonen aan onze klanten.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van MaxMind Inc.
 

e) Webinar Om websitegebruikers te kunnen laten deelnemen aan webinars, werken wij samen met de dienstverlener ieQ-systems GmbH & Co. KG (Fridtjof-Nansen-Weg 8, 48155 Münster, Dld). Bij aanmelding voor een webinar geeft u uw gegevens door (voor-/achternaam, bedrijf en e-mailadres) aan de bovengenoemde dienstverlener, zodat deze u informatie kan toezenden met betrekking tot dit evenement. Wij verwerken uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang in het aanbieden van webinars aan gebruikers van de website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Zonder de verwerking is deelname aan een webinar niet mogelijk. Meer informatie over de bescherming van uw gegevens in het kader van een webinar vindt u online hier: www.logmeininc.com/de/gdpr/gdpr-compliance.

 

3. Cookies

We kunnen bepaalde informatie op uw pc opslaan in de vorm van “cookies” zodat we onze website kunnen afstemmen op uw voorkeuren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver worden gegenereerd en via de gebruikte webbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. De meeste cookies die wij gebruiken worden na het einde van de browsersessie van uw harde schijf verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw pc staan en stellen ons in staat om uw computer bij een volgend bezoek te herkennen op basis van de geregistreerde gegevens (bezoek aan onze website inclusief datum en tijd, browsertype, besturingssysteem, producten van KALDEWEI die u op onze website hebt bekeken) (zogenaamde ID-cookies).

Deze cookies worden gebruikt om uw computer te herkennen op andere websites die deelnemen aan het advertentienetwerk van Google om u zo productaanbevelingen van KALDEWEI te tonen die zijn afgestemd op uw interesses op basis van de geregistreerde gegevens. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.

Cookies brengen geen schade toe aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

Cookies slaan informatie op die in elk geval in verband staat met het specifiek gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat we onmiddellijk achter uw identiteit kunnen komen.

De gebruikersprofielen die door deze zogenaamde retargetingtechnologie mogelijk worden gemaakt, worden volgens de wettelijke bepalingen zodanig aangemaakt dat een persoonlijke referentie bij het surfen op het internet niet zomaar mogelijk is.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van ID-cookies voor interessegerelateerde reclame door op de onderstaande links op de volgende pagina’s te klikken:

Als u bezwaar maakt tegen interessegerelateerde reclame, wordt deze informatie op uw computer opgeslagen in een zogenaamde opt-out-cookie zolang u deze cookies niet verwijdert.

U kunt via de beveiligingsinstellingen van uw browser zelf aangeven of cookies überhaupt opgeslagen mogen worden. Zo kunt u bijvoorbeeld aangegeven dat er van meet af aan geen cookies mogen worden opgeslagen, of alleen op verzoek. Ook kunt u instellen dat cookies telkens moeten worden verwijderd wanneer uw browser wordt gesloten. Houd er rekening mee dat dit de bruikbaarheid van bepaalde diensten of de bruikbaarheid van het portaal kan beperken en dat bepaalde diensten of delen van het portaal alleen met cookies correct werken.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de bovengenoemde doeleinden ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG.

Indien de gegevensverwerking voor de hierboven beschreven doelen met uw instemming plaatsvindt, is de rechtsgrondslag de bovengenoemde toestemming conform artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. Verder vindt gegevensverwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG (gerechtvaardigde belangen), waarbij onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden, indien niet anders aangegeven, van concurrerende en economische aard zijn.

 

Om uw toestemmingen voor de gegevensverwerking door cookies te verzamelen en te beheren om eventuele intrekkingen te ontvangen, maken wij gebruik van de consent-management-tool Usercentrics.
Ontvanger van uw gegevens in de zin van art. 13. lid 1. e) van de AVG is Usercentrics GmbH. In het kader van de verwerking draagt KALDEWEI persoonlijke gegevens (toestemmingsgegevens) over aan Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 München als verwerker. Onder toestemmingsgegevens worden de volgende gegevens verstaan: datum en tijdstip van het bezoek of toestemming / weigering, apparaatinformatie, geanonimiseerd IP-adres. De verwerking van de gegevens vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bewijslast volgens art. 7 lid 1 van de AVG) en de hiermee verbonden documentatie van toestemmingen en daarmee gebaseerd op art. 6 lid. 1 sub c) van de AVG. Voor de opslag van de gegevens wordt local storage gebruikt.
De toestemmingsgegevens worden 3 jaar opgeslagen. De gegevens worden opgeslagen in de Europese Unie. Meer informatie over de verzamelde gegevens en contactmogelijkheden vindt u op

https://usercentrics.com/privacy-policy/.

 

Het overzicht van de opslagtermijnen vindt u hier.

 

 

4. Analysetools

a) Trackingtools
Indien de gegevensverwerking voor de hieronder beschreven tracking-maatregelen met uw toestemming plaatsvindt, is de rechtsgrondslag de bovengenoemde toestemming conform artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. Verder vindt gegevensverwerking plaats op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Deze bestaan uit onze gerechtvaardigde belangen in een vraaggericht ontwerp en de continue optimalisatie van onze website. Daarnaast gebruiken we de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod te optimaliseren.

In de volgende lijst van technologieën die we gebruiken, vindt u ook informatie over de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen onze analysemaatregelen door middel van een zogenaamde opt-out cookie. Houd er rekening mee dat na het verwijderen van alle cookies in uw browser of bij later gebruik van een andere browser en/of een ander profiel, opnieuw een opt-out-cookie moet worden ingesteld.

De respectievelijke gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende trackingtools.
 

b) Google Tag Manager
Onze website maakt gebruik van Google Tag Manager, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). De Tag Manager wordt gebruikt voor het beheren van traceertools en andere diensten, zogenaamde website tags. Een tag is een element dat wordt opgeslagen in de broncode van onze website om bijvoorbeeld vooraf gedefinieerde gebruiksgegevens vast te leggen. De Google Tag Manager vereist geen gebruik van cookies. De Google Tag Manager zorgt ervoor dat de gebruiksgegevens die onze partners nodig hebben (zie de hierboven beschreven procedures voor gegevensverwerking) naar hen worden doorgestuurd. Een deel van de gegevens wordt verwerkt op een server van Google in de Verenigde Staten. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Google het EU-US Privacy Shield toegepast. Meer informatie hierover vindt u in de informatie van Google over de Tag Manager.
 

c) Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van uw gebruikersgedrag. De in dit kader ontstane gegevens kunnen door Google voor analyse naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Google het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome) toegepast. Uw IP-adres wordt echter verkort voordat de gebruiksstatistieken worden geanalyseerd, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over uw identiteit. Google Analytics is daarom op onze website uitgebreid met de code “anonymizeIP” om de anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen.

Google gebruikt de door de cookies verkregen informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitanten op te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan te bieden.

U kunt uw browser, zoals hierboven weergegeven, zo configureren dat cookies worden geweigerd, of u kunt het verzamelen van door cookies gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van onze websites in de cookie-instellingen (https://adssettings.google.com) van het privacybeleid van Google verhinderen. U kunt Google ook verhinderen deze gegevens te verwerken door de browser-add-on van Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) te downloaden en te installeren (dit werkt niet op mobiele apparaten).

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl) van Google Analytics.
 

d) Google Adwords Conversion Tracking
Onze websites maken gebruik van “AdWords Conversion Tracking”, een dienst van Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Door middel van “AdWords Conversion Tracking” worden door ons gedefinieerde acties van klanten (zoals klikken op een advertentie, oproepen van een pagina, downloads) geregistreerd en geanalyseerd. De dienst maakt hiervoor gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. De in dit kader ontstane gegevens kunnen door Google voor analyse naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Google het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome) toegepast.

Als u een Google-account gebruikt, kan Google, afhankelijk van de instellingen in uw Google-account, uw web- en app-browsergeschiedenis koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruiken om advertenties te personaliseren. Als u niet wil dat uw Google-account gekoppeld wordt, moet u eerst uitloggen bij Google voordat u onze contactpagina opent.

Zoals hierboven weergegeven, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. U kunt in de cookie-instellingen (https://adssettings.google.com) ook het privacybeleid van Google weigeren om te voorkomen dat Google cookies gebruikt voor reclamedoeleinden.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid (https://policies.google.com/privacy) van Google.
 

e) Tracking van nieuwsbrieven
Wij gebruiken marktconforme methodes voor het tracken van nieuwsbrieven, zoals het openen van de e-mail, aangeklikte links, enz. om u te voorzien van doelgroepspecifieke informatie en om onze inhoud voor u te optimaliseren. We willen onze klanten de meest relevante content bieden en willen daarom beter begrijpen waarin lezers eigenlijk geïnteresseerd zijn. Als u niet wilt dat het gebruiksgedrag geanalyseerd wordt, kunt u geen gebruikmaken van de nieuwsbriefdienst.
 

 

5. Reclametools

We maken ook gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor reclamedoeleinden. Een deel van de toegangsgegevens die voortkomen uit het gebruik van onze website wordt gebruikt voor interessegerelateerde reclame. Door deze toegangsgegevens te analyseren en te evalueren, kunnen we gepersonaliseerde advertenties weergeven op onze website en op de websites van andere aanbieders. Dit betekent reclame die overeenkomt met uw werkelijke interesses en behoeften.

Indien de gegevensverwerking voor de in de volgende paragraaf beschreven gegevensverwerking met uw toestemming plaatsvindt, is de rechtsgrondslag overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. Verder vindt gegevensverwerking plaats gebaseerd op gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om in gepersonaliseerde vorm reclame te maken voor onze producten en diensten.

In de volgende paragraaf willen we deze technologieën en de aanbieders die ervoor worden gebruikt nader toelichten.
 

a) Bing Ads
Onze website maakt gebruik van Bing Ads, een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten (“Microsoft”). Microsoft gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om voor u relevante advertenties te plaatsen. Het gebruik van deze technologieën stelt Microsoft en zijn partnerwebsites daarom in staat advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De in dit kader ontstane gegevens kunnen door Microsoft voor analyse naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Microsoft het EU-US Privacy Shield toegepast.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te selecteren (zoals hierboven beschreven); wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Microsoft de door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website verzamelt en deze gegevens verwerkt door op de bezwaarpagina van Microsoft de gepersonaliseerde advertenties te deactiveren.

Als alternatief kunt u bezwaar maken door de juiste instellingen in te stellen op de websites TrustArc of Your Online Choices, die gebundelde bezwaarmogelijkheden van veel adverteerders bieden. Op beide sites kunnen voor de vermelde aanbieders alle advertenties in één keer worden gedeactiveerd door middel van opt-out-cookies of kunnen de instellingen voor elke aanbieder afzonderlijk worden ingevoerd. Houd er rekening mee dat na het verwijderen van alle cookies in uw browser of bij later gebruik van een andere browser en/of een ander profiel, opnieuw een opt-out-cookie moet worden ingesteld.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Microsoft.

b) The Trade Desk
Onze website maakt gebruik van The Trade Desk, een dienst van The Trade Desk, Inc. 42 N. Chestnut Street Ventura, CA 93001 Verenigde Staten. The Trade Desk gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om voor u relevante advertenties te plaatsen. Het gebruik van deze technologieën stelt The Trade Desk en zijn partnerwebsites daarom in staat advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De in dit kader ontstane gegevens kunnen door The Trade Desk voor analyse naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft The Trade Desk het EU-US Privacy Shield toegepast.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van The Trade Desk.

c) Google Marketing Platform en Ad Manager
Onze website maakt gebruik van het Google Marketing Platform en de Google Ad Manager, diensten die voor gebruikers uit de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en Liechtenstein worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en voor alle andere gebruikers door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (samen "Google"). Deze diensten gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om voor u relevante advertenties te plaatsen. Het gebruik van deze diensten stelt Google en zijn partnerwebsites daarom in staat advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De in dit kader ontstane gegevens kunnen door Google voor analyse naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Google het EU-US Privacy Shield toegepast.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website verzamelt en deze gegevens verwerkt door de browser-plug-in voor advertentie-instellingen te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparaten kunt u in de Google-instellingen voor advertenties de schakelaar “Advertentiepersonalisatie” deactiveren. In dat geval laat Google alleen nog algemene advertenties zien, die niet werden geselecteerd aan de hand van over u verkregen informatie.

Meer informatie hierover vindt u in de Verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens van Google.

d) Facebook Conversion- en Retargeting-Tags
Onze websites gebruiken voor marketingdoeleinden zogenaamde Conversion- en Retargeting-Tags (ook wel “Facebook-pixels”) van het sociale netwerk Facebook, een dienst die voor gebruikers buiten de Verenigde Staten en Canada wordt aangeboden door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”) en voor alle andere gebruikers door Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Verenigde Staten (“Facebook”). Wij maken gebruik van Facebook-pixels om het algemene gebruik van onze websites te analyseren en de werkzaamheid van Facebook-advertenties te begrijpen (“Conversion”). Daarnaast gebruiken wij de Facebook-pixels om u aan de hand van uw interesses voor onze producten geïndividualiseerde advertenties te presenteren (“Retargeting”). Facebook verwerkt hiervoor gegevens die de dienst verkrijgt via cookies, web beacons en vergelijkbare opslagtechnologieën op onze websites.

De in dit kader ontstane gegevens kunnen door Facebook voor analyse naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Facebook het EU-US Privacy Shield toegepast.

Als u lid van Facebook bent en Facebook hiervoor toestemming hebt gegeven via de privacyinstellingen van uw account, kan Facebook de over uw bezoek bij ons verkregen informatie bovendien combineren met uw lidmaatschapsaccount en voor het doelgericht opnemen van Facebook-ads gebruiken. Die privacyinstellingen van uw Facebookprofiel kunt u altijd bekijken en wijzigen.

Wanneer u de gegevensverwerking door Facebook deactiveren, toont Facebook alleen nog algemene Facebook-ads, die niet werden geselecteerd aan de hand van de over u verkregen informatie.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook.

 

6. Social Plugins

Op onze website maken wij gebruik van Social Plugins van sociale media. Indien de gegevensverwerking voor de Social Plugins met uw toestemming plaatsvindt, is de rechtsgrondslag overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. Verder vindt gegevensverwerking plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. Deze gerechtvaardigde belangen zijn de bekendheid en het bereik van ons bedrijf te vergroten door content op sociale netwerken te delen. Het onderliggende reclamedoeleinde moet worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG. De verantwoordelijkheid voor de werking conform de gegevensbeschermingsvoorschriften moet door de desbetreffende aanbieder worden gegarandeerd.

Om uw gegevens te beschermen, gebruiken wij voor de implementatie de “Shariff”-oplossing. Dit betekent dat deze knoppen alleen grafisch op de website staan met een link naar de betreffende website van de aanbieder van de knoppen. De beoogde functies van de Social Plugins, in het bijzonder de overdracht van informatie en gebruikersgegevens aan deze aanbieders, worden daarom nog niet geactiveerd door het bezoeken van de websites van onze dienst, maar pas nadat u de Social Plugins hebt geactiveerd door op de desbetreffende knop te klikken.

Meer informatie over de Shariff-oplossing vindt u hier: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

We hebben de Social Media Buttons van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd:

a) Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - VS) - Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, kunt u vinden in het privacybeleid (https://www.facebook.com/about/privacy) van Facebook Inc.

b) Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View – CA 94043 – VS) - Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google LLC, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, kunt u vinden in het privacybeleid (https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl) van Google LLC.


c) Twitter, Inc. (1355 Market Street – Suite 900 San Francisco – CA 94103 – VS) - Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter, Inc., evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, kunt u vinden in het privacybeleid (https://twitter.com/en/privacy#update) van Twitter, Inc.

d) Instagram LLC, 1601 Wilg Road, Menlo Park, CA 94025, VS - Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid (https://help.instagram.com/155833707900388) van Instagram.

e) Pinterest, Inc. 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, VS - Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Pinterest op http://pinterest.com/about/privacy/.

f) XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland - Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid voor de XING Share-button onder: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

g) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS - Meer informatie over het verzamelen van gegevens door LinkedIn en over uw rechten en instellingsmogelijkheden kunt u vinden in het privacybeleid van LinkedIn. Deze is te vinden op http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

7. Geïntegreerde inhoud

a) YouTube
Op onze website gebruiken we video’s van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, VS, een bedrijf van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. We hebben in ons online aanbod YouTube-video’s geïntegreerd die zijn opgeslagen op www.youtube.com en die direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Indien de hieronder beschreven gegevensverwerking met uw toestemming plaatsvindt, is de rechtsgrondslag overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. Verder vindt gegevensverwerking plaats gebaseerd op gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om de aantrekkelijkheid van onze website te vergroten door de integratie van video's.

Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt geopend. Bovendien worden de in de paragraaf “Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens” vermelde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u de gegevens niet aan uw YouTube-profiel wilt laten koppelen, moet u zich eerst afmelden voordat u op de knop klikt. YouTube slaat uw gegevens op in gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het op de behoeften van de gebruikers afgestemde ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor gebruikers die niet ingelogd zijn) om op de behoeften gebaseerde reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Neem daarvoor contact op met YouTube.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube, verwijzen wij u naar het privacybeleid. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen: www.google.nl/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten en heeft daarom het EU-US Privacy Shield toegepast: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

b) Google Maps
Onze website maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Om ervoor te zorgen dat door ons gebruikt Google-kaartenmateriaal geïntegreerd en in uw browser weergegeven kan worden, moet uw browser bij het openen van de contactpagina verbinding maken met een server van Google, die zich ook in de VS kan bevinden. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Google het EU-US Privacy Shield toegepast. Google verkrijgt hierdoor de informatie dat vanaf het IP-adres van uw apparaat de contactpagina op onze website is geopend. Indien de hieronder beschreven gegevensverwerking met uw toestemming plaatsvindt, is de rechtsgrondslag overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG. Verder vindt gegevensverwerking plaats gebaseerd op gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij de integratie van een kaartenservice om contact op te nemen.
Als u de Google Maps-dienst op onze website oproept terwijl u bent ingelogd met uw Google-profiel, kan Google dit ook aan uw Google-profiel koppelen. Als u niet wil dat dit uw Google-profiel wordt gekoppeld, moet u zich eerst bij Google afmelden voordat u onze contactpagina opent. Google slaat uw gegevens op en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en de gepersonaliseerde weergave van Google Maps. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van deze gegevens door Google.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Google en de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps.

 

8. Opslagtermijn

In principe slaan wij persoonsgegevens slechts op voor zo lang als nodig is om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Daarna wissen wij de gegevens onmiddellijk, tenzij wij de gegevens tot aan het einde van de wettelijke verjaringstermijn nodig hebben als bewijs voor civielrechtelijke vorderingen of op grond van wettelijke bewaarverplichtingen.

Voor bewijsdoeleinden moeten wij de contractgegevens nog drie jaar bewaren, te rekenen vanaf het einde van het jaar waarin de zakelijke relatie met u eindigt. Vorderingen verjaren volgens de wettelijke verjaringstermijn op zijn vroegst op dit moment.

 

9. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht:

• om in overeenstemming met artikel 15 van de AVG inzage in uw door ons verwerkte persoonsgegevens te verlangen. Met name kunt u inzage verlangen over de doeleinden van verwerking, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens openbaar gemaakt zijn of worden, de geplande bewaartermijn, het bestaan van het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van het recht een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens voor zover deze niet door ons zijn verzameld, en over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en eventuele nuttige informatie over de details daarvan;

• om in overeenstemming met artikel 16 van de AVG onmiddellijk rectificatie te verlangen van onjuiste persoonsgegevens of vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens;

• om in overeenstemming met artikel 17 van de AVG verwijdering te verlangen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, voor zover de verwerking niet vereist is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, het nakomen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen;

• om in overeenstemming met artikel 18 van de AVG beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, u zich echter verzet tegen het verwijderen ervan en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u deze echter nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen of u in overeenstemming met artikel 21 van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;

• om in overeenstemming met artikel 20 van de AVG uw door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen of de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verlangen;


Overeenkomstig artikel 7, lid 3, artikel 21 van de AVG het recht van herroeping en bezwaar (zie 10. recht van herroeping en bezwaar). Om uw rechten zoals hier beschreven uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen via de bovenstaande contactgegevens. Dit geldt ook als u kopieën van garanties wenst te ontvangen om een adequaat niveau van gegevensbescherming aan te tonen.

Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt van dit recht gebruikmaken ten overstaan van een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u verblijft, werkt of waar u een inbreuk vermoedt. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in Ahlen (Westfalen) is: Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Duitsland.

 

10. Recht van herroeping en bezwaar

Overeenkomstig artikel 7, lid 2 van de AVG hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berustte niet meer zullen voortzetten. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Indien wij uw gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, sub e) of f) van de AVG, hebt u op grond van artikel 21 van de AVG het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en dient u ons de redenen mede te delen die verband houden met uw specifieke situatie en die volgens u aantonen dat uw belangen die bescherming verdienen, de overhand hebben. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens voor directmarketingdoeleinden, hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat wij ook zonder opgave van redenen zullen uitvoeren. Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of recht van bezwaar, kunt u een e-mail sturen naar info[at]kaldewei.de of een informele brief sturen naar bovenstaand adres.


 

11. Gegevensbescherming

Bij bezoek aan onze website gebruiken wij de populaire SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Meestal is dit een 256-bits encryptie. Als uw browser geen 256-bits encryptie ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan de 128-bits v3-technologie. Of één pagina van onze website is versleuteld, is te zien aan het ‘gesloten slot’ in de onderste statusbalk van uw browser.

We gebruiken ook gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden in lijn met de technologische ontwikkeling steeds verbeterd.

Onze website maakt gebruik van Google reCAPTCHA, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. reCAPTCHA verhindert dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) onrechtmatige activiteiten op de website kunnen uitvoeren, d.w.z. het controleert of de ingevoerde gegevens daadwerkelijk van een mens afkomstig zijn. Om dit te bepalen worden de volgende gegevens verwerkt:

referrer (adres van de pagina waarop de captcha wordt gebruikt), IP-adres, door Google ingestelde cookies, invoergedrag van de gebruiker (bijv. beantwoorden van de reCAPTCHA-vraag, invoersnelheid in formuliervelden, volgorde van de selectie van invoervelden door de gebruiker), browsertype, browserplug-ins, browserformaat en -resolutie, datum, taalinstelling, weergave-instructies (CSS) en scripts (Javascript).

Google leest ook cookies van andere Google-services zoals Gmail, Search en Analytics. Als u niet wil dat uw Google-account gekoppeld wordt, moet u eerst uitloggen bij Google voordat u onze contactpagina opent.
Bovenstaande gegevens worden versleuteld naar Google verzonden. De analyse door Google bepaalt de vorm waarin de captcha op de pagina wordt weergegeven. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Google het EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome) toegepast.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid (https://policies.google.com/privacy) van Google.

 

12. Actualiteit en wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en is het laatst gewijzigd in april 2020.

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen of als gevolg van gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Op de website https://www.kaldewei.nl/bescherming-van-de-privacy/ kunt u het actuele privacybeleid te allen tijde raadplegen en printen